Usługę konwojowania i inkaso wartości pieniężnych realizuje wyodrębniony dział

Przedsiębiorstwa.

Pracownicy do realizacji zadania wyposażeni są w broń palną lub inne środki przymusu

bezpośredniego, kamizelki kuloodporne oraz niezawodne środki łączności, konwojenci przewożą

walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu samochodach.

Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje

( Licencja pracownika ochrony fizycznej) oraz predyspozycje psychofizyczne, gwarantujące

należyte wykonanie powierzonych zadań.

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywana jest zgodnie z podstawowymi

przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych - na podstawie Rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim

powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 
"Nasza podopieczna"
Dominika BOBO Waliszewska


 
REMUS SECURITY - Grzegorz Kaszubowski 80-044 Gdańsk, Trakt Sw wojciecha 29 tel.: +48 (058) 32 44 597, tel. kom.: (0) 608 710 192 (24 h)
e-mail: office@remus-security.pl