:: OCHRONA FIZYCZNA
Pracownicy ochrony fizycznej w formie stacjonarnej ochrony prowadzą działania prewencyjne

mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom i zniszczeniom mienia oraz zapewnienia ładu

i porządku na obiekcie powierzonym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw

przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód.

Stały, bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa.

System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analizy

potrzeb Klienta oraz potencjalnych zagrożeń. Pracownicy do realizacji zadania są jednolicie

umundurowani i wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz środki łączności niezawodnej firmy

MOTOROLA .

W oparciu o wymogi Klienta opracowujemy odpowiednie zasady działania: do obowiązków

pracowników ochrony stacjonarnej należy m.in. okresowe składanie meldunków do dyżurnego

agencji, wykorzystujemy również elektroniczne systemy telewizji przemysłowej.

Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zachowaniem

zasad etyki i sztuki zawodowej.

 
"Nasza podopieczna"
Dominika BOBO Waliszewska


 
REMUS SECURITY - Grzegorz Kaszubowski 80-044 Gdańsk, Trakt Sw wojciecha 29 tel.: +48 (058) 32 44 597, tel. kom.: (0) 608 710 192 (24 h)
e-mail: office@remus-security.pl